TONEELVERENIGING KLAVER SPEELDEN IN 2005:

 NON van Singraven op Kasteel Landgoed Singraven

2005 : NCRV: .......................    Toneelvereniging Klaver

Door Jetske van Willem Wever zijn we gevraagd om een Sage te spelen

op het Landgoed Singraven.

“De Non van Singraven”

WAAR IS DAT: in Denekamp,TWENTE Overijssel.

Het landgoed Singraven is in de16e eeuw een klooster geweest.


Het ontvluchten van het klooster om een avondje naar de kroeg te gaan

was voor een non een ernstig vergrijp en dat werd dan ook bestraft.

“De non van Singraven wordt als straf voor haar zondige leven

ingemetseld in de kloostermuur, sterft en blijft rondspoken.

Ze jaagt de mensen in de omgeving van het klooster de schrik aan.

*****************************

 

Sagenexpert Theo Meder van het Meertens Instituut zeg over de sage “De Non van Singraven” uit de provincie Overijssel:

WAAR IS DAT:Het landgoed Singraven in de 16e eeuw een klooster is geweest.
Het ontvluchten van het klooster om een avondje naar de kroeg te gaan voor een noneen ernstig vergrijp was en dat het bestraft werd met een flinke hoeveelheidstokslagen of een gevangenisstraf. De abis (moeder-overste) haar nonnen mochtstraffen, maar zij mocht niet verder gaan dan een gevangenisstraf.
MEER UITLEG:
“Sommige nonnen lieten zich in de middeleeuwen inderdaad inmetselen alskluizenaars om zich in alle vroomheid aan God te kunnen wijden zonder zich zelfbloot te stellen aan allerlei verleidingen om hen heen (de kroeg ofeen geliefde bijvoorbeeld)Er bleef echter wel een ruimte in de muur open om zo’n kluizenaar vaneten en drinken te kunnen voorzien.
Eén van de beroemdste nonnen in Nederland was Suster Bertken (1457-1514) die zichvrijwillig in de muur van de Utrechtse Buurkerk liet metselen.”
“De non van Singraven wordt als straf voor haar zondige leven ingemetseld in dekloostermuur, sterft en blijft rondspoken. Ze jaagt de mensen in de omgeving van hetklooster de schrik aan.
Zowel binnen de christelijke leer als binnen andere vormen van geloof wordtaangenomen dat na het overlijden van de mens de geest of ziel zich van het lichaamlosmaakt. Volgens de christelijke leer gaat de ziel dan naar de hemel.
Volgens oudere geloofsvormen kon een ziel echter ook op aarde blijven ronddolen,omdat de ziel geen rust kon vinden. Dat kwam dan bijvoorbeeld omdat er onrecht wasgeschied (moord of een ongeval). In veel gevallen verdwijnt het spook pas als hetonrecht wordt rechtgezet, maar dat kan lang niet altijd. Hoezeer dit vanuit hetchristendom ook als ‘bijgeloof’ is bestempeld en bestreden, het geloof is tot op de dagvan vandaag blijven bestaan.”

 

 

5 oktober 2018

13 jaar terug in de tijd, om nog eens opnieuw kennis te mogen maken met de Non van Singraven, Huize Singraven waar de opnames van NCRV-Willem Wever uit 2005 waren gemaakt en om deze leuke tijd her te beleven. Jammer dat Ellen Dijkhuis er niet bij kon zijn, maar alle spelers van toen waren aanwezig met Gerrit IJland en "moederoverste" Ingrid Kokkeler nog altijd diep in onze herinnering.

Daan van Mierlo, beheerder huis Singraven willen we graag bedanken voor zijn gastvrijheid, de dames Annemarie Laarhuis en Rita Bekhuis die ons uitgebreid een rondleiding hebben gegeven tot in de details, waar de geest van de Non van Singraven nog ronddwarreld.

De film over de sage de Non van Singraven, werd nog eens bekeken.

Een kasteelorkest , Gerard Groener en Ian Dorresteijn bracht ons spontaan een serenade wat met luid applaus werd beklonken.

TONEELVERENIGING KLAVER-DENEKAMP-DINKELLAND-TWENTE-OVERIJSSEL

Pracht-locatie

Landgoed Singraven


TONEELVERENIGING KLAVER-DENEKAMP-DINKELLAND-TWENTE-OVERIJSSEL