Christel Schiphorst werd deze week bezocht door enkele leden van het bestuur om haar een leuk bosje bloemen en een kleine attentie te brengen als waardering voor haar  

25 jarig lidmaatschap


Tevens waren ze op ziekenbezoek zoals  je op de foto kunt zien. We wensen haar een goed herstelπŸ€ toe en hopen haar nog vaak te ontmoeten, vooral in november tijdens HET TONEELWEEKEND.

2017: Arjan Reerink, speler en "oud"regisseur

al 25 jaar lid.

Arjan dank je wel voor je inzet voor de vereniging.

We hopen nog vaak van je kennis en ervaring gebruik te mogen maken.


2017: Ronnie Peters, de stille kracht bij onze vereniging ook al 25 jaar lid.

Ook hopen we je nog jaren te mogen ontmoeten bij deze vereniging, want willen je droge humor niet missen.

Ilse nam het cadeau in ontvangst.


2017: Marthe Bos, na 10 jaar houdt ze het bestuur voor gezien.

Nu na 9 jaar loopt ze nog 1 jaartje mee om haar opvolgster,  Sylvia Bossink, goed wegwijs te geven bij het reilen en zeilen  in deze bloeiende vereniging.

Marthe dank je wel voor altijd je enorme inzet, vertrouwen, en je dosis humor! En hopen je nog vaak op de planken te mogen zien!TONEELVERENIGING KLAVER-DENEKAMP-DINKELLAND-TWENTE-OVERIJSSEL

2016:

Jan Bos al 40 jaar actief lid.


'T is niet te geleuven:

Jan Bos gehuldigd door

Toneelvereniging   KLAVER. 

Voorzitter Jeroen Blokhuis overhandigd hem een bloemetje en leuke attentie.

TONEELVERENIGING KLAVER-DENEKAMP-DINKELLAND-TWENTE-OVERIJSSEL


Wie kent haar niet! Ze heeft met iedereen al eens op het podium gestaan, zowel jong als oud, haar humor was altijd van de bovenste plank! En ze nam vaak iets eigen gebakken lekkernijen mee met de repetities.

Jaren achtereen heeft Gerda Tijhuis-Lukens meegespeeld bij Toneelvereniging KLAVER.

Een oud vrouwtje, oma dat waren toch wel de rollen waar ze voor geknipt was. En als ze eens een ander ook een kans wou geven ging ze graag souffleren en bij de kassa zowel bij de Gulle Waard samen met Ingrid Kokkeler ( in memoriam) als later in zaal Concordia waar ze de zaal ook indeelden. Prijzen voor loterij regelen en lootjes verkopen ze was overal voor te vinden. Jaren bestuurslid.

BijNon van Singraven TV OPNAME speelde ze 2  rollen tegelijk!
40 jaar een hele mijlpaal waar ze TROTS op mag zijn. Dit jaar wil ze graag nog weer eens haar kunsten vertonen op het podium! Gerda we hopen dat je nog jaren actief lid blijft. De Klaver heeft veel aan je te danken!

GEFELICITEEERD met je 40 jarig jubileum.

Ook Kitty Wigger al 25 jaar lid werd tijdens de vergadering gehuldigd. Een bos bloemen met een presentje is bij haar thuis gebracht. Jammer dat ze de laatste jaren meer steunend lid is. Ze was een enorm leuke speelster die vaak de rollen van een jong grietje kon vertolken.

Kitty ook gefeliciteerd en bedankt voor je inzet als speelster en souffleuse en bij grime hielp ze ook vaak mee.

GERRIT REMERINK 50 JAAR LID

Dit is een mijlpaal waarbij we even stil moeten blijven staan. 50 jaar lid. GERRIT is 1 van de mensen van het eerste uur, waar de vereniging TROTS op is.

Begonnen als toneelspeler, Beeld van een man, en zo jaren achtereen op de planken gestaan. In de ruim 10 jaar als regisseur kwam hij over als streng maar rechtvaardig, ouwehoeren kon je later wel. Tijdens repetities werd duidelijk dat je nooit met rug naar publiek mocht staan en als je een hand in zak deed, zorgen dat de duim eruit bleef. We hebben veel van hem geleerd. Jammer voor ons dat hij inmiddels al jaren in de Krim bij Slagharen woont, waar hij ook weer actief is bij een toneelvereniging. Paar keer hebben we hem daar ook mogen aanschouwen.

Iedere jaar probeert hij samen met Marietje nog een toneelavond bij ons te bezoeken en geniet er ook van om even kijkje te nemen achter de coulissen.

Een verenigingsmens in hard en nieren! SUPER!

Een leuk aandenken in de vorm van glazen plaquette waarin hij zichzelf ziet geprojecteerd als een vrouwelijk toneelspeelster, en een leuke bos bloemen is hem als cadeau aangeboden.

 

 

 

Toneelvereniging Klaver

πŸ€πŸ€πŸ€BEDANKTπŸ€πŸ€πŸ€

Jeroen Blokhuis als bestuursvoorzitter voor z'n creatieve inzet! Hopelijk krijgt hij nu meer tijd om nog vaker zijn acteertalent te laten zien!

Ellen Bos neemt de voorzittershamer over.

Jeroen Blokhuis heeft zijn voorzittershamer na 14 trouwe bestuursjaren aan Ellen Bos overgedragen en is met voldaan gevoel uit het bestuur gestapt. (" 't is mooi west"). Ilse Peters deed namens het bestuur een leuke anekdote waar we Jeroen duidelijk terug herkenden en werd hem als slot een leuke presentje en een bos bloemen overhandigd. πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€
Jeroen bedankt voor je altijd leuke ideeën en je enorme inzet wat je voor de Toneelvereniging Klaver hebt betekent en gaan er vanuit nu je nog meer tijd krijgt, jouw creativiteit en je acteerkunsten nog lange tijd aan het publiek kunt vertonen!πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Jos Lukens is in het bestuur gekomen en zal de taak penningmeester in zijn portefeuille krijgen.

Harry en Jos 40 jaar πŸ€ lid

G E F E L I C I T E E R D !

Harry Bos 40 jaar lid en Jos Johannink 40 jaar lid.

Tijdens de jaarvergadering zijn beiden door de TONEELVERENIGING KLAVER πŸ€  gehuldigd met een kleurrijke bos bloemen en een gegraveerd kaasplankje als aandenken. 
Jos heeft aantal jaren als bestuurslid meegedraaid en natuurlijk op de planken gestaan en Harry heeft meerdere keren meegespeeld, foto's voor de vereniging gemaakt en al jaren stelt hij een repetitie ruimte beschikbaar.

Jos en Harry bedankt voor jullie inzet en hopen samen nog veel plezier te mogen beleven!

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€


TONEELVERENIGING KLAVER-DENEKAMP-DINKELLAND-TWENTE-OVERIJSSEL


In Memoriam,

Herman Bonnes 1947 - 2023

Hier enkele anekdotes over Herman die veel voor onze toneelvereniging heeft betekend.

We wensen, familie en iedereen die Herman gekend heeft heel veel sterkte toe

Ilse Peters, beter bekend als Ilse Beene heeft na 12 jaar toch besloten om het bestuur te verlaten mits men een goede opvolger kon vinden, om zo weer wat nieuwe "jonge" ideeën in de groep te gooien.

Ilse, als algemeen bestuurslid, zonder een functie, lekker vrij en waar je op kon vertrouwen. Als er iets georganiseerd, geregeld moest worden of voor een mening stond ze klaar. Ilse had altijd ideeën, was creatief en kreeg ook veel voor elkaar in belang van de toneelvereniging. Ondanks haar drukke werkzaamheden op de boerderij mistte ze geen vergadering, of uitstapje en wist ook anderen stimuleren. Vele leuke verslagen, met een komische slag, hebben we van haar mogen aanhoren tijdens de jaarvergaderingen.
Ilse bedankt en je zult nu weer meer tijd krijgen om op de planken te staan! 

TONEELVERENIGING πŸ€ KLAVER BEDANKT Ilse Peters-Beene voor 12 jaar bestuursjaren