NIEUWE PRIVACY-WET 2018 (AVG) wij zijn verplicht om dit te melden: 

Toneelvereniging KLAVER Denekamp,  contactadres gevestigd aan Krabbendijk 14-b, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.toneelverenigingklaver.nl

Facebook: Toneelvereniging Klaver Denekamp.

V.C. Lukens is de Functionaris Gegevensbescherming van Toneelvereniging KLAVER Denekamp

Hij/zij is te bereiken via   mail@toneelverenigingklaver.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toneelvereniging KLAVER Denekamp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lijst met contactgegevens van de leden via een app

- Bankrekeningnummer

- Foto’s -en/of filmpjes

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@toneelverenigingklaver.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toneelvereniging KLAVER Denekamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw contributie

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen /appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

- Om berichten te plaatsen op onze website of facebook met foto’s en/of filmpjes.

Indien je wenst dat je naam, foto -en/of filmpje NIET op onze website www.toneelverenigingklaver.nl of facebook Toneelvereniging Klaver Denekamp geplaatst mag worden, dien je dit persoonlijk te melden via Ellen Bos of stuur een mailtje naar mail@toneelverenigingklaver.nl

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toneelvereniging KLAVER Denekamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is , dus zolang je lid bent om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Toneelvereniging KLAVER Denekamp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toneelvereniging KLAVER Denekamp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toneelvereniging KLAVER Denekamp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@toneelverenigingklaver.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toneelvereniging KLAVER Denekamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie,

mail@toneelverenigingklaver.nlTONEELVERENIGING KLAVER-DENEKAMP-DINKELLAND-TWENTE-OVERIJSSEL